Museo Etnolóxico Ribadavia

Museo Etnolóxico Ribadavia
Vista do patio interior do Museo

jueves, 2 de abril de 2020

Xerra de vimio: tratamento de conservación

Esta xerra na parte exterior está formada por vimio e láminas de madeira para dar forma ao corpo da xerra, produción artesanal, posiblemente con axuda dun molde, a procedencia desta peza é a comarca de Lugo.
A datación faise de acordo coa evolución de técnicas e materiais que se da a partir de 1950: as xerras máis antigas son pequenos contedores troncocónicos de tiras de madeira. A mediados do século XX a fabricación con molde permite realizar formas máis estilizadas; outras innovacións son o pequeno pé da base, e a utilización de vimio. Esto para a zona do Ulla; outras zonas de fabricación están no Miño de Lugo e Ourense.
As función era de servizo, consumo e tamén medida do viño.


INFORMES:

Análise do estado de conservación
Xerra de vimio con tiras entrelazás, impermeabilizada con pez polo interior. Usabáse para sacalo viño da cuba. A peza atópase en bo estado de conservación. Presenta suciedade de po e contaminación atmosférica superficial. Presenta buracos, sinal da presenza dun ataque de insectos, posiblemente non activo na actualidade. A protección do pez do interior da xerra permanece cuarteada, por deshidratación, atópase reseca. Restos no exterior da cola de peixe, que forman parte da execución técnica da peza.


informe completo AQUÍ
xarra_1177. Ataque xilófagos
xarra_1177. restos de resina
                                                                 TRATAMENTOS:


*Control biolóxico
Desinsectación por anoxia con gas nitróxeno. Para elo, introduciuse a peza nunha bolsa de plástico de barreira impermeable ao osíxeno. A atmósfera no interior da bolsa foi de nitróxeno puro cunha porcentaxe de osíxeno non superior ao 0.1%. As condicións medioambientais tivéronse en conta introducindo un dataloger para o control da humedade relativa e a temperatura, parámetros que se moveron ao redor do 65% de HR e os 20ª C. Nestas condicións, mantívose trinta días.


*Técnica de Limpeza
Limpeza mecánica por aspiración e química con esencia de petróleo. Na limpeza, se activa a resina interior cunha mistura de disolventes polares ao 50%.

*Técnica de protección
Protección e hidratación mediante a aplicación por impregnación con brocha dun aceite de base.

No hay comentarios:

Publicar un comentario